“Wij activeren mensen door ze buiten hun comfortzone te laten zien en ervaren dat het anders kan”
 
 

Wij staan aan het start van een nieuw begin

BuitenGewoonte is in 2014 ge­start met het ver­zor­gen van trai­ningen en coaching waar­in er word gewerkt aan per­soon­lijke ont­wikke­ling en groei.

We leggen de focus op wat wél kan, daar­bij re­kening hou­dend met aan­dachts­punten en leer­doelen. Wat is natuurlijk leiderschap? Welke kwali­teiten bezit je? Wat is je kracht? Waar lig­gen je moge­lijk­heden en wat wil jij be­reiken. We geven een an­dere kijk op jouw wereld.

More things are learnt in the woods than from books. Animals, trees and rocks teach you things not to be heard elsewhere.St. Bernard
 
Het was een fantastische week! En wie had dat ooit durven zeggen dat ik dat zou zeggen. Het was een heftige maar ook een super mooie week. Bedankt toppers! Deelnemer 'Bosweek'

…Ik heb het rapport over mijn zoon gelezen, dat na de bosweek is geschreven. En wou graag laten weten, dat ik daar heel blij mee was..

Er heeft iemand ECHT naar hem 'gekeken' en hem ook gezien! Mijn compliment! Dat is nog nooit gebeurd in zo'n korte tijd.Moeder deelnemer 'Bosweek'

Samen­werkings­partners

Autlook Autlook Brandom, markteting | branding | reclame Extra survival De Ruyters Hoeve Staatsbosbeheer  Gemeente Meppel Steenwijkerland Gemeente Zwartwaterland Yudabo Gemeente Westerveld Levenscoach BuitenZin