Onze methodiek

We werken van­uit het er­varings­leer­principe. In onze trai­ningen bie­den wij je de mogelijk­heid om zelf te leren, te ont­dekken, en te ont­wikkelen. Jouw ervaring staat daarbij cen­traal. ??Daarnaast hebben we de WOVEN me­thodiek ont­wikkeld.

De methode WOVEN staat voor Water, Onderdak, Vuur, Eten en Natuur. Dit is waar we onze trai­ning­en op ba­seren. WOVEN staat ook voor ver­weven en voor ons voor ver­bin­ding. We zoeken ver­bin­ding met andere pro­fes­sio­nals om samen­werking en con­tinuïteit te bieden.
 
Bekijk onze wortels (mindmap)
 
Ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik weet, Ik doe en ik begrijp. Confucius

Wortels (Mindmap)

Onze wortels

Samen­werkings­partners

Autlook Autlook Brandom, markteting | branding | reclame Extra survival Loslaten en doen De Ruyters Hoeve Staatsbosbeheer  Gemeente Meppel Steenwijkerland Gemeente Zwartwaterland Yudabo Gemeente Westerveld Levenscoach BuitenZin