Onze werkwijze

We werken van­uit het er­varings­leer ­principe. In ons aanbod bie­den wij je de mogelijk­heid om zelf te leren, te ont­dekken, en te ont­wikkelen. Jouw ervaring staat daarbij cen­traal. Wij willen je vooral inspireren! Daarnaast hebben we de WOVEN me­thode ont­wikkeld.

De methode WOVEN staat voor Water, Onderdak, Vuur, Eten en Natuur. Dit is waar we onze trai­ning­en op ba­seren. WOVEN staat ook voor 'ver­weven' en voor ons voor ver­bin­ding. We verbinden jou met buiten en weer met 'binnen'. We zoeken 'werkelijke' verbinding met onze deelnemers en laten je weer verbinden met hun 'echte ik'. 
 
 
 
You will find something more in woods than in books. Trees and stones will teach you things, not to be find elsewere.
Saint Bernard

 

Samen­werkings­partners

Autlook Autlook Brandom, markteting | branding | reclame Extra survival  Staatsbosbeheer   Levenscoach BuitenZin