SoloQuest

 
De SoloQuest is voor de deelnemer die verantwoordelijkheid over zijn of haar leven heeft genomen. Dit is de ultieme overgangsrite tot een nieuw leven. Een proeve van bekwaamheid. De SoloQuest is een week waarin een deelnemer alleen op 1 plek of door middel van een trektocht reflecteert op wat is geweest en eigenaarschap heeft verworven aan hun eigen doelen met bijbehorende acties. Uiteraard vindt dagelijkse begeleiding plaats.

Samen­werkings­partners

Autlook Autlook Brandom, markteting | branding | reclame Extra survival De Ruyters Hoeve Staatsbosbeheer  Yudabo Levenscoach BuitenZin