“Jaartraining in duurzame begeleide verandering”

 

Doel

Duurzame verandering bij de cliënt naar zichzelf en zijn of haar omgeving met als resultaat een verbeterde aansluiting met zichzelf en de maatschappij.
 

Groepsgrootte

Minimum: 6 deelnemers
Maximum: 8 deelnemers
 

Doelgroep

Cliënten die vanuit WMO, Sociale dienst of Jeugd aangemeld worden. 
 

Contra-indicatie

 •  Psychose gevoelig
 •  Midden tot zware depressie met medicatie
 •  Gebruikers van hard drugs
 

Methode

We werken een jaar lang in een groep aan individuele en groepsdoelen. Een groot deel van de activiteiten vinden plaats in de buitenruimte (bos, heide, water). De kracht van de natuur is al jarenlang een instrument dat diepgaand werkt om cliënten ook verbinding te laten maken met hun ‘eigen natuur’. We verblijven gedurende diverse weken, meerdere dagen in de natuur, houden eendaagse trainingen op het water of ontmoeten elkaar in supervisie in het plaatselijke bos. We wisselen af met binnen ruimten, afhankelijk van het weer en behoeften.

 

Onderdelen

Boswek
Deze Bosweek staat als diagnostische én als activeringsproduct. De training is inmiddels een beproefd instrument voor het aanleren en/of ontwikkelen van basisvaardigheden. Een week waarin de cliënt wordt gestimuleerd, gemotiveerd en bewust gemaakt om zicht te krijgen op het eigen handelen, de weerstanden daarin en mogelijkheden om het anders te doen, met als doel om toe te werken naar een duurzame inzetbaarheid in de samenleving.
 
Alles wat ze wel of niet doen tijdens deze week heeft invloed op hun comfort. Dit motiveert de deelnemers om in actie te komen. Wij geven trainingen en coaching om de deelnemers bewust te laten worden van hun eigen gedrag. Hetgeen in de dagelijkse praktijk veelal ondergesneeuwd raakt of gecamoufleerd.
 
Concreet werken we met deelnemers aan:
 • (Zelf)vertrouwen
 • Motivatie
 • Verantwoordelijkheid
 • Trots
 • Persoonlijke groei
 • Zelfstandigheid
 
Tijdens de Bosweek zijn er indi­viduele- en groeps­opdrachten om de com­muni­catie en samen­werking te ver­sterken.

Benaderwijze
Een benaderwijze is een document die we na de Bosweek opstellen. Hierin geven we een  precieze reflectie en weergave van het geobserveerde gedrag van de deelnemer.
 
Op een 19-tal punten beschrijven we de kwaliteiten en aandachtspunten van de deelnemer. Tevens beschrijven we de randvoorwaarden welke nodig zijn om iemand optimaal te laten functioneren, waarbij degene gebruik kan maken van zijn of haar kwaliteiten.
 
De punten waarop gescoord wordt zijn:
 • Persoonsbeeld
 • Communicatie
 • Representativiteit
 • Herhaling in denken/doen
 • Zintuigbeleving
 • Zelfstandig functioneren
 • Kwaliteit
 • Tempo
 • Samenwerken
 • Leerbaarheid
 • Instructies
 • Motivatie
 • Flexibiliteit
 • Initiatief
 • Discipline
 • Handigheid
 • Structuur
 • Spanningsboog
 • Concentratie
 
Hike
De Hike gaat over het verder ontwikkelen: cliënten versterken ofwel ‘empoweren’. Ervaren om daadwerkelijk op eigen benen te staan. Zelfstandig in actie kunnen komen. Persoonlijk leiderschap. Verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen. Teven is het een beproefd herinneringsinstrument als iemand in werk(ervaring)plek zit en neiging heeft om uit te vallen. Individuele opdrachten worden ingezet op basis van individuele doelen.
 
Grenzen worden verlegd (fysiek/ mentaal), essentie sterk aangesproken. Resultaat is rust in het hoofd, vergrootte zelfreflectie, antwoorden te krijgen, keuzes maken en intrinsieke motivatie activeren.
 
Soloquest
De soloquest is de afsluitende week waarin de cliënt alleen op 1 plek of door middel van een trektocht reflecteert op wat is geweest en eigenaarschap heeft verworven aan hun eigen doelen met bijbehorende acties. De cliënt heeft verantwoordelijkheid over zijn of haar leven genomen en dit is de ultieme overgangsrite tot een nieuw leven. Een proeve van bekwaamheid.
 
Intervisie
De intervisie is een terugkerende activiteit waarin de groep evalueert, reflecteert en elkaar aanspreekt op zijn of haar verantwoordelijkheid. De groep is de ervaringsdeskundige. De kracht zit hem in het leren van elkaar. Wij faciliteren de onderwerpen, delen onze kennis en de groep implementeert het besproken en geleerde stuk in hun eigen bestaan.

Onderwerpen welke besproken worden zijn:
 • Verantwoordelijkheid
 • Grenzen
 • Hoe zit de wereld in elkaar
 • Denken/voelen/weten
 • (Zelf)vertrouwen
 • Grip/onmacht
 • Kwetsbaarheid
 • Zelfacceptatie/compassie
 • Rechtvaardigheidsgevoel
 
Buddysysteem
Deelnemers worden aan elkaar gekoppeld om te leren om ook aan een ander te denken en te ervaren hoe goed en waardevol het is om zorg te dragen voor je medemens. Het draait om verantwoordelijkheid over eigen leven en acties. Lukt dit niet dan word je aangesproken door je buddy. De buddy is er ook voor als het even niet meer lukt bij tegenslag of dreigende terugval. De cliënt leert proactief te reageren op situaties om zo te leren vragen stellen en te vertrouwen op de medemens.
 
Werkgroepen
De werkgroepen zijn ontwikkeld vanuit hetzelfde principe als het buddysysteem. Door samen te werken word er geactiveerd en word de cliënt verantwoordelijk gehouden voor zijn of haar bijdrage aan de groep. Omdat er wat van iemand verwacht word is de ‘peer pressure’ groot en zal de cliënt sneller in beweging komen.
 
Verwijzen
Bewindvoering, WMO, GGZ (EMDR, Systeemtherapie, CGT),Sociale dienst. Een integrale aanpak kan alleen plaatsvinden als er meerdere partijen samenwerken om de cliënt verder te helpen. Na een bosweek hebben wij een goed beeld wat de cliënt nodig heeft en verwijzen we door in dat wat wij achtten dat nodig is.
 
Individuele begeleiding
Het is van belang dat de cliënt gezien wordt in zijn of haar levensvragen. Individuele gesprekken leren om nog dieper verbinding te maken met zijn of haar ‘binnenwereld’. Te ontdekken en bewust te zijn wat daar leeft, blokkeert en derhalve nog meer geleefd mag worden. Eigen verantwoordelijkheid is de belangrijkste voorwaarde. Leren dat iemand ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn of haar eigen stappen.
 
Groepsproject
Samen werken aan een gezamenlijk doel. Door te werken aan een project zullen de kwaliteiten van de cliënt aangesproken worden. Dit stimuleert het zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid van zijn of haar aandeel in het project dus ook in deze maatschappij. Dit genereert trots. De groep mag zelf beslissen wat voor project ze willen gaan uitvoeren. Voorwaarden zijn is dat ze realistisch en uitvoerbaar zijn. Het project zal ook daadwerkelijk gerealiseerd worden, hoe klein of groot ook.
 
Zeilcoaching
Controle over een zeilschip houden vergt moed, overzicht en actie. Controle over je leven ook. Tijdens de bosweek komt ‘het roer van je eigen leven in handen nemen en houden’ al aan bod. Tijdens de zeilcoaching ervaren ze letterlijk hoe het is om er zelf voor te zorgen dat een schip door wind vooruit komt. Communicatie, vragen stellen, evenwicht en een dosis lef zijn essentieel om vooruit te komen. Doen! is de rode draad in deze coaching. Doe je niks dan gebeurt er niks of drijf je af.
 
Kanocoaching
Kanoën met een Canadese kano word in Canada ook wel ‘wedding peddling’ genoemd.  Samenwerken is essentieel om vooruit te komen. Communicatie en frustratietolerantie zijn de doelen waaraan gewerkt wordt.
 
Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Samen­werkings­partners

Autlook Autlook Brandom, markteting | branding | reclame Extra survival Loslaten en doen De Ruyters Hoeve Staatsbosbeheer  Gemeente Meppel Steenwijkerland Gemeente Zwartwaterland Yudabo Gemeente Westerveld Levenscoach BuitenZin