Hike

 
In de Hike ligt de nadruk op door-ontwikkelen: deelnemers versterken ofwel ‘empoweren’. Ervaren om daadwerkelijk op eigen benen te staan. Zelfstandig in actie kunnen komen. Dat wat in de Bosweek is wakker geworden, wordt in de Hike bestendigd (als iemand al verder is in zijn of haar ontwikkeling dan kan de Hike ook zonder Bosweek gedaan worden). Persoonlijk leiderschap, verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen. Tevens is het een herinneringsinstrument wanneer iemand op school, op stage of in een werk(ervaring)plek zit en neiging heeft om uit te vallen. Individuele opdrachten worden ingezet op basis van individuele doelen.

Grenzen worden verlegd (fysiek/ mentaal), essentie sterk aangesproken. Resultaat is rust in het hoofd, vergrootte zelfreflectie, antwoorden krijgen, keuzes maken en intrinsieke motivatie activeren.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Samen­werkings­partners

Autlook Autlook Brandom, markteting | branding | reclame Extra survival De Ruyters Hoeve Staatsbosbeheer  Yudabo Levenscoach BuitenZin