Benaderwijze

 
Een benaderwijze is een document die we na de Bosweek opstellen. Hierin geven we een precieze reflectie en weergave van het geobserveerde gedrag van de deelnemer. Op een 19-tal punten beschrijven we de kwaliteiten en aandachtspunten van de deelnemer. Tevens beschrijven we de randvoorwaarden welke nodig zijn om iemand optimaal te laten functioneren, waarbij degene gebruik kan maken van zijn of haar kwaliteiten. De punten waarop gescoord wordt zijn:

Grenzen worden verlegd (fysiek/ mentaal), essentie sterk aangesproken. Resultaat is rust in het hoofd, vergrootte zelfreflectie, antwoorden krijgen, keuzes maken en intrinsieke motivatie activeren.

 • Persoonsbeeld;
 • Communicatie;
 • Representativiteit;
 • Herhaling in denken/doen;
 • Zintuigbeleving;
 • Zelfstandig functioneren;
 • Kwaliteit;
 • Tempo;
 • Samenwerken;
 • Leerbaarheid;
 • Instructies;
 • Motivatie;
 • Flexibiliteit;
 • Initiatief;
 • Discipline;
 • Handigheid;
 • Structuur;
 • Spanningsboog;
 • Concentratie.

Hike

In de Hike ligt de nadruk op door-ontwikkelen: deelnemers versterken ofwel ‘empoweren’. Ervaren om daadwerkelijk op eigen benen te staan. Zelfstandig in actie kunnen komen. Dat wat in de Bosweek is wakker geworden, wordt in de Hike bestendigd. Persoonlijk leiderschap, verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen. Teven is het een herinneringsinstrument wanneer iemand in een werk(ervaring)plek zit en neiging heeft om uit te vallen. Individuele opdrachten worden ingezet op basis van individuele doelen.

Grenzen worden verlegd (fysiek/ mentaal), essentie sterk aangesproken. Resultaat is rust in het hoofd, vergrootte zelfreflectie, antwoorden krijgen, keuzes maken en intrinsieke motivatie activeren.

SoloQuest

De SoloQuest is de afsluitende week waarin de deelnemer alleen op 1 plek of door middel van een trektocht reflecteert op wat is geweest en eigenaarschap heeft verworven aan hun eigen doelen met bijbehorende acties. Uiteraard vind dagelijkse begeleiding plaats. De deelnemer heeft verantwoordelijkheid over zijn of haar leven genomen en dit is de ultieme overgangsrite tot een nieuw leven. Een proeve van bekwaamheid.

De intervisie is een terugkerende activiteit waarin de groep evalueert, reflecteert en elkaar aanspreekt op zijn of haar verantwoordelijkheid. De groep is de ervaringsdeskundige. De kracht zit hem in het leren van elkaar. Wij faciliteren de onderwerpen, delen onze kennis en de groep implementeert het besproken en geleerde stuk in hun eigen bestaan.

Onderwerpen van gesprek zijn:
 • Verantwoordelijkheid;
 • Grenzen;
 • Hoe zit de wereld in elkaar;
 • Denken/voelen/weten/ handelen;
 • (Zelf)vertrouwen;
 • Grip/onmacht;
 • Kwetsbaarheid;
 • Zelfacceptatie/compassie;
 • Rechtvaardigheidsgevoe.

Buddysysteem

Deelnemers worden aan elkaar gekoppeld om te leren om ook aan een ander te denken en te ervaren hoe goed en waardevol het is om zorg te dragen voor je medemens. Het draait om verantwoordelijkheid over eigen leven en acties. Lukt dit niet dan word je aangesproken door je buddy. De buddy is er ook voor als het even niet meer lukt bij tegenslag of dreigende terugval. Deze is bereikbaar, luistert en geeft feedback op de ander. De deelnemer leert proactief te reageren op situaties om zo te leren vragen stellen en te vertrouwen op de medemens.

Werkgroepen

De werkgroepen zijn ontwikkeld vanuit hetzelfde principe als het buddysysteem. Door samen te werken word er geactiveerd en word de deelnemer verantwoordelijk gehouden voor zijn of haar bijdrage aan de groep. Omdat er wat van iemand verwacht word is de ‘peer pressure’ groot en zal de deelnemer sneller in beweging komen. Er word samengewerkt op het gebied van huishouden, financiën, boodschappen, koken, plannen en organiseren. Alles onder regie van BuitenGewoonte.

Verwijzen

Bewindvoering, GGZ (EMDR, Systeemtherapie, CGT), Begeleidt wonen. Een integrale aanpak kan alleen plaatsvinden als er meerdere partijen samenwerken om de deelnemer verder te helpen. Na een Bosweek hebben wij een goed beeld wat de cliënt nodig heeft en verwijzen we door in dat wat wij achtten dat nodig is. We werken vervolgens ook , indien gewenst, nauw samen met de diverse partijen.

Individuele begeleiding

Het is van belang dat de cliënt gezien wordt in zijn of haar levensvragen. Individuele gesprekken leren om nog dieper verbinding te maken met zijn of haar ‘binnenwereld’. Te ontdekken en bewust te zijn wat daar leeft, blokkeert en derhalve nog meer geleefd mag worden. Eigen verantwoordelijkheid is de belangrijkste voorwaarde. Leren dat iemand ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn of haar eigen stappen.

Groepsproject

Samen werken aan een gezamenlijk doel. Door te werken aan een project zullen de kwaliteiten van de cliënt aangesproken worden. Dit stimuleert het zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid van zijn of haar aandeel in het project dus ook in deze maatschappij. Dit genereert trots. De groep mag zelf beslissen wat voor project ze willen gaan uitvoeren. Voorwaarden zijn is dat ze realistisch en uitvoerbaar zijn. Het project zal ook daadwerkelijk gerealiseerd worden, hoe klein of groot ook.

Zeilcoaching

Controle over een zeilschip houden vergt moed, overzicht en actie. Controle over je leven ook. Tijdens de bosweek komt ‘het roer van je eigen leven in handen nemen en houden’ al aan bod. Tijdens de zeilcoaching ervaren ze letterlijk hoe het is om er zelf voor te zorgen dat een schip door wind vooruit komt. Communicatie, vragen stellen, evenwicht en een dosis lef zijn essentieel om vooruit te komen. Doen! is de rode draad in deze coaching. Doe je niks dan gebeurt er niks of drijf je af.

Kanocoaching

Kanoën met een Canadese kano word in Canada ook wel ‘wedding peddling’ genoemd. Samenwerken is essentieel om vooruit te komen. Communicatie en frustratietolerantie zijn de doelen waaraan gewerkt wordt.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Samen­werkings­partners

Autlook Autlook Brandom, markteting | branding | reclame Extra survival De Ruyters Hoeve Staatsbosbeheer  Gemeente Meppel Steenwijkerland Gemeente Zwartwaterland Yudabo Gemeente Westerveld Levenscoach BuitenZin